Potřebujete Poradit?+420 737 350 742

Náš Tým

Advokát

David Oplatek

 • V roce 2006 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 • Advokátní zkoušky složil v roce 2015.
 • Je specialistou na odškodňování, na toto téma si u něj organizace mohou objednávat školení.
 • V roce 2015 se podílel jako spoluautor na publikaci Vraždy v kontextu domácího násilí.
 • David Oplatek Vám pomůže ve všech trestních věcech. Jeho specializací je problematika domácího násilí. Spolupracuje s organizací proFem, která obětem domácího násilí pomáhá.
 • Trestní řízení zná David také z pohledu obhajoby.
 • Můžete se na něj obrátit, pokud chcete získat odškodnění.
 • Bude s Vámi řešit rozvodové řízení, péči o nezletilé i výživné.
 • Provede Vás nákupem i prodejem nemovitostí.
 • Spolehnout se na něj můžete také v záležitostech správního práva.

Kontaktní Údaje

+420 608 977 924 oplatek@okjh.cz
David Oplatek - advokát
Luboš Kučírek - advokát
Advokát

Luboš Kučírek

 • V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 • V advokacii působí od roku 2010.
 • Advokátní zkoušky složil v roce 2013.
 • Je specialistou na zastupování obětí a jejich odškodňování.
 • Luboš Kučírek Vám pomůže ve všech trestních věcech nejen z pozice obhajoby, ale zejména z pozice zmocněnce/právního zástupce poškozených. Je expertem na problematiku domácího násilí (týrání, znásilnění, ublížení na zdraví) a zastupování nezletilých poškozených (týrání svěřené osoby, ohrožování výchovy dítěte). Spolupracuje s organizacemi Bílého kruhu bezpečí a proFem, které obětem nejen domácího násilí aktivně pomáhají.
 • Můžete se na něj obrátit, pokud chcete získat odškodnění. Svým klientům již v minulosti vymohl milionové částky.
 • Bude s Vámi řešit rozvodové řízení, vypořádání společného majetku, péči o nezletilé i výživné. - Provede Vás nákupem i prodejem nemovitostí.
 • Provede Vás nákupem i prodejem nemovitostí.
 • Spolehnout se na něj můžete také v záležitostech práva občanského, obchodního a pracovního.

Kontaktní Údaje

+420 728 856 293 kucirek@okjh.cz
Advokátka

Martina Houžvová

 • V roce 2009 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.
 • V advokacii působí od roku 2010.
 • Advokátní zkoušky složila v roce 2014.
 • Spolupracuje s neziskovým sektorem, podílí se na změnách zákonů.
 • Je specialistkou na odškodňování, na toto téma si u ní organizace mohou objednávat školení.
 • Martina Vám pomůže ve všech trestních věcech. Její specializací je problematika domácího násilí. Spolupracuje s organizací proFem, která obětem domácího násilí pomáhá.
 • Můžete se na ni obrátit, pokud řešíte odškodnění.
 • Provede Vás rozvodovým řízením, péči o nezletilé i spory o výživné.

Kontaktní Údaje

+420 737 350 742 houzvova@okjh.cz
Martina Houžvová - advokát
Advokátka

Spolupracujeme s: Mgr. Ing. Petra Bělicová

 • V roce 2009 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.
 • Vystudovala také Ekomomicko – správní fakultu České Zemědělské Univerzity v Praze, ve své praxi tak kombinuje právo se znalostmi z ekonomie.
 • V advokacii působí od roku 2010
 • Advokátní zkoušky složila v roce 2013.
 • Petra Bělicová Vám pomůže řešit všechny záležitosti spojené s insolvenčním řízením. Obracet se na ni můžete ve věcech spojených s nákupem i prodejem nemovitostí a s developerskými projekty.
 • Další informace naleznete zde.
Advokát

Spolupracujeme s: Mgr. Jakub Korbelář

 • V roce 2006 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze.
 • V advokacii působí aktivně od roku 2007.
 • Advokátní zkoušky složil v roce 2010.
 • Je specialistou na zastupování obětí a jejich odškodňování.
 • Jakub Korbelář Vám pomůže ve všech trestních věcech, a dále ve věcech civilních.
 • Obrátit se na něj můžete v případě rozvodových řízení, vypořádání společného jmění manželů či péče o nezletilé i výživné.
 • Provede Vás nákupem i prodejem nemovitostí.
 • Spolehnout se na něj můžete dále v záležitostech dopravního práva, řešení přestupků či jiných správních deliktů v dopravě, prověřování nároku na náhradu škody z dopravních nehod apod.

Kontaktní Údaje

korbelar.eu
Jakub Korbelář - advokát